Tiếng Nhật Chuyên Ngành

Tiếng Nhật Chuyên Ngành

Tiếng Nhật chuyên ngành dành cho các học sinh trường senmon , thực tập sinh , tu nghiệp sinh và các ngành liên quan