Chia sẻ những hiểu biết về Nhật Bản . Tỉ giá Yên Nhật so với giá Việt Nam
給与明細書 ( bảng lương chi tiết )

給与明細書 ( bảng lương chi tiết )