Chia sẻ những hiểu biết về Nhật Bản . Tỉ giá Yên Nhật so với giá Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản