Đi du học Nhật Bản trong thời gian bao lâu ?

Đi du học Nhật Bản trong thời gian bao lâu ?