Chia sẻ những hiểu biết về Nhật Bản . Tỉ giá Yên Nhật so với giá Việt Nam
Nhập quốc tịch Nhật Bản

Nhập quốc tịch Nhật Bản

Điều Kiện Để Xin Nhập Quốc Tịch Nhật Bản

Bạn muốn định cư lâu dài ở Nhật Bản mà không phải xin visa , có 2 sự lựa chọn cho bạn : xin Visa Vĩnh Trú hoặc xin nhập Quốc Tịch . Cả 2 tư cách này hầu như không khác nhau mấy về quyền lợi như vay ngân hàng để mua nhà, thành lập công ty,…