Chia sẻ những hiểu biết về Nhật Bản . Tỉ giá Yên Nhật so với giá Việt Nam
Tổng lãnh sự quán

Tổng lãnh sự quán

Khi Cần Liên Lạc Khẩn Cấp Tại Nhật Bản

Lần đầu đến Nhật Bản , chẳng may gặp nguy hiểm thì phải làm sao ? trong những tình huống như vậy cần phải làm gì ? Khi cần liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản phải liên lạc đến ai ? Hãy tham khảo bài viết sau. I. Các số điện thoại khẩn Ưu Tiên…