bài 1

bài 1

Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 1 )

Trong khuôn khổ bài viết tổng hợp 1170 từ về chuyên ngành kỹ thuật, mình sẽ chia nhỏ 1 bài học / 36 từ vựng. Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 1 ). Vì bài viết bằng hình ảnh nên các bạn không thể copy, nhưng có thể tải ảnh về điện thoại học dần.Bài 1 - Từ 1 > 37Vì khuôn khổ bài viết rất bao la nên mình xin nhắc…
Đọc tiếp...