bài 2

bài 2

Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 2 )

Trong khuôn khổ bài viết tổng hợp 1170 từ về chuyên ngành kỹ thuật, mình sẽ chia nhỏ 1 bài học / 36 từ vựng. Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 2 ). Vì bài viết bằng hình ảnh nên các bạn không thể copy, nhưng có thể tải ảnh về điện thoại học dần.Bài 2 - Từ 38 > 74Xem lại từ vựng chuyên ngành Bài 1 : Link…
Đọc tiếp...