baito

baito

Luật Lao Động Nhật Bản: Thời Gian Thử Việc và Nghỉ Phép Có Lương

Khi làm việc tại Nhật, bạn cần nắm rõ Luật Lao Động để hiểu hơn về quyền lợi của mình. Tìm hiểu về thời gian thử việc và nghỉ việc có lương ở Nhật Bản. Đây là phần 1 trong chuyên mục tìm hiểu về luật lao động Nhật Bản.A.Thời gian thử việc (試用期間) 1.Thời gian thử việc là gì Trước khi quyết định nhận một lao động vào làm chính thức tại công…
Đọc tiếp...