Nếu đã từng đến thành phố Osaka ở Nhật Bản, chắc hẳn...