Trong số các bạn du học sinh đến Nhật, sẽ có không...