Trong khuôn khổ bài viết tổng hợp 1170 từ về chuyên ngành kỹ thuật, mình sẽ chia nhỏ 1 bài học / 36 từ vựng. Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 1 ). Vì bài viết bằng hình ảnh nên các bạn không thể copy, nhưng có thể tải ảnh về điện thoại học dần.

Bài 1 – Từ 1 > 37

Bài 1- Phần 1
Bài 1- Phần 2

Hãy ghi lại những từ bạn thấy cần thiết và nhớ thứ tự các bài đã học ! Chúc các bạn mau thuộc từ mới.