japanduhoc
Chia sẻ những hiểu biết về Nhật Bản - Du Học Nhật Bản

Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 2 )

0

Trong khuôn khổ bài viết tổng hợp 1170 từ về chuyên ngành kỹ thuật, mình sẽ chia nhỏ 1 bài học / 36 từ vựng. Tiếng Nhật Chuyên Ngành : Kỹ Thuật ( Bài 2 ). Vì bài viết bằng hình ảnh nên các bạn không thể copy, nhưng có thể tải ảnh về điện thoại học dần.


Bài 2 – Từ 38 > 74


Bài 2- Phần 1
Bài 2- Phần 1
Bài 2- Phần 2
Bài 2- Phần 2


Vì khuôn khổ bài viết rất bao la nên mình xin nhắc lại : hãy ghi lại những từ bạn thấy cần thiết và nhớ thứ tự các bài đã học ! Chúc các bạn mau thuộc từ mới.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật.